Fortøyning av lekter ved Randaberg Industrier

Nedenfor er illustrasjon av fortøyning av lekteren, den fester et anker utenfor den østre moloarmen fra den går det tung kjetting (sort strek) til wire (rød strek). Skjøten mellom kjetting og wire vil bli markert med lysbøye. Man må ikke kjøre båt mellom lysbøye og lekter da dette medfører fare for hekting i wire. Dette vil skje mellom 30. Mars og 01. Mai 2021.