Litt informasjon fra havnesjefen

Fortøyningene på flytebryggene skal være stramme og ha strekkavlastere, og båtene skal fortøyes helt inn i båsen.

Det er forbudt å dumpe død fisk eller krabbe, eller avfall fra fisk/krabbe i havnen, dette pga. rotteproblem.

Det er ikke tillat å lagre ting som fiskeutstyr og annet på bryggene eller utliggerne.

Lagring/opplag av båter på parkeringsplassen skal avtales med havnesjefen.