Styret

Navneliste for styret & tillitsvalgte
i Skiftesvik Båtforening for år 2019
Telef. klubbhus 48263057
Mail adr.: Baatforening@skiftesvikbaat.no

Formann:
Arild Thoresen
Turkisveien 12
4070 Randaberg
Tel:
Mobil: 93014784
Mail: Arild.thoresen@sandegaard.no
Nestformann / Havnesjef:
Asbjørn Mostad
Fjordglyttveien 2
4070 Randaberg
Tel : 51 41 78 95
Mob: 907 55 619
Mail: asbjoern.mostad@online.no
Kasserer
Torleif Berglyd
Vålandsgt. 20
4010 Stavanger
Tel : 51 53 35 74
Mob.: 97000854
Sekretær
Kjell M. Meland
Bronsevieie 32
4070 Randaberg

Mob.: 454 11 948
Mail: kjell.meland@lyse.net

Arbeidsformann
Toralf Eike
Topaskroken 10
4070 Randaberg
Tel. : 51 41 87 31
Mob. : 907 51 585
Mail: Toralf.Eike@lyse.net
Repr. Randaberg Kommune
Gunnar Hiim
Barlindv. 4
4070 Randaberg
Tel. : 51 41 57 81
Mob. : 915 84 116
Mail :
Repr. Harestadvågen
Jarmund Harestad
Todnemveien 21
4070 Randaberg
Tel. : 51 41 83 82
Mob. : 477 57 950
Mail:
Repr. Nausteierne
Tor Egil Finnesand
Prof. Dahlsgt. 8
4300 Sandnes
Tel. : 51 68 91 19
Fax. : 51 51 17 99
Mobil: 920 91 844
Mail: tfinnes@broadpark.no
Vararepresentant
Kenneth Larsen
Safirveien 32
4070 Randaberg
Tel. : 51 41 39 95
Mob. :
Vararepresentant
Bengt Reianes
Titanvn. 5
4070 Randaberg
Tel. : 51 41 79 86
Mob. : 930 14 676
Mail:
Husstyrer
Arild Thoresen
Turkisveien 12
4070 Randaberg
Mobil: 93014784
Revisor :
Tore Løyning 51 41 8839

Valgkomitè :

Arne Galta: 98288546

Magne Ove Eik: 95982155

Kjell Ove Lund: 91889019