Viktig melding:
Slipping bestilles på telefon 51 41 97 17 Mandag og Torsdag 17:30 til 19:00

Dugnadsdato i 2014; Lørdag 26 April og 20. September
Starter kl. 09:00 til kl. 13:00 kontaktperson Toralf Eike tlf. 9075158