Baathavn-e1491470552929

Referat fra Årsmøte i Skiftesvik Båtforening den 24. Mars 2014

Formannen åpnet møtet kl. 1900 og ønsket de fremmøtte medlemmer velkommen. 15 medlemmer inklusive styret var til stede på årsmøtet. Saksliste og behandling: Sak 1. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 2. Arild Thoreen ble valgt til møteleder. Sak 3. Asbjørn Mostad ble valgt til referent i sekretærens fravær og til tellekorps ble Reidar og […]